Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2018

Thực Tập Viên

LÝ NGUYỄN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN  + Thời gian tuyển dụng: 01/01/2019 đến hiện tại + Yêu cầu : Tuổi từ 20 đến 35. Không phân biệt giới tính Đang là sinh viên các khối kỹ thuật, kinh doanh, kế toán, văn thư cần môi trường để học hỏi kỹ năng làm việc và định hướng […]

Nhân Viên Kỹ Thuật

UYEN DUNG KY THUAT CISCO

LÝ NGUYỄN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT + Thời gian tuyển dụng: 01/01/2019 đến hiện tại + Yêu cầu : Tuổi từ 21 đến 35. Không phân biệt giới tính Bằng cử nhân chuyên ngành CNTT, phần mềm, phần cứng, và mạng. Ưu tiên có kiến thức sản phẩm thiết bị mạng Cisco, CCNA, CCNP […]

Nhân Viên Kinh Doanh

TUYEN DUNG NHAN VIEN KINH DOANH

LÝ NGUYỄN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH + Thời gian tuyển dụng: 01/01/2019 đến hiện tại + Yêu cầu : Tuổi từ 22 đến 35. Giới tính không phân biệt Bằng cử nhân chuyên ngành kinh doanh, tiếp thị hoặc CNTT. Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và đặc biệt là bằng lời […]