Cát Rơi Hay Tiền Rơi .. !

Cát sạch, cát phú yên

Dạ thưa chắc chắn là cát rơi và CŨNG LÀ TIỀN RƠI !!! Tại sao cát rơi lại là tiền rơi ??? Dạ thưa vì cát được mua bằng tiền, mà cát cứ rơi thì dĩ nhiên tiền cũng sẽ rơi theo …

Chi tiết vui lòng xem tại : https://lynguyen.vn/cat-roi-hay-tien-roi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *