CÔNG TY CỒ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN

Lầu 4 – 6  Tòa Nhà GT Buiding 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM

Điện Thoại: 028 38118123 / 02838 118133 – Mã Số Thuế 0313546372

ĐIỆN THOẠI 0938335597

Gửi Một Câu Hỏi – Liên Hệ Cùng Lý Nguyễn