Videos

Lớp Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Lớp Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Lớp học được đào tạo từ giảng viên kinh nghiệm tại Hà Nội, là niềm tự hào và vinh dự khi được cùng công tác cùng quý thầy cô và mang đến cho các học viên kiến thức cần thiết trên con đường sự nghiệp Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Xem video tại đây : https://www.youtube.com/watch?v=vMCuFIvoO38